Read more about the article Kallelse till extra bolagsstämma i Credit Opportunity One AB (publ)
Moank Fintech Groups logotyp på sidhuvud och sidfot som länkar till hemsidan

Kallelse till extra bolagsstämma i Credit Opportunity One AB (publ)

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org.nr 556863-0361, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler, Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm torsdagen den 3 februari 2022 kl. 10:00.…

Continue ReadingKallelse till extra bolagsstämma i Credit Opportunity One AB (publ)
Read more about the article Credit Opportunity One AB (publ):s företagsobligation är godkänd för handel på Nasdaq First North Bond Market
Moank Fintech Groups logotyp på sidhuvud och sidfot som länkar till hemsidan

Credit Opportunity One AB (publ):s företagsobligation är godkänd för handel på Nasdaq First North Bond Market

Credit Opportunity One AB (publ):s företagsobligation är godkänd för handel på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 9 augusti 2021 Nasdaq Stockholm godkände den 3…

Continue ReadingCredit Opportunity One AB (publ):s företagsobligation är godkänd för handel på Nasdaq First North Bond Market
Read more about the article Kallelse till årsstämma i Credit Opportunity One AB (publ)
Moank Fintech Groups logotyp på sidhuvud och sidfot som länkar till hemsidan

Kallelse till årsstämma i Credit Opportunity One AB (publ)

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org. nr 556863-0361, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm måndagen den 29 juni kl. 10:00. Inregistrering…

Continue ReadingKallelse till årsstämma i Credit Opportunity One AB (publ)
Read more about the article Styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare
Moank Fintech Groups logotyp på sidhuvud och sidfot som länkar till hemsidan

Styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Med stöd av bemyndigande beslutat vid extra bolagsstämma den 6 mars 2019 beslutar styrelsen i Credit Opportunity One AB (publ), org.nr 556863-0361 om nyemission av högst 3 509 684 aktier,…

Continue ReadingStyrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare
Read more about the article Minskning av aktiekapitalet i enlighet med förbehåll i bolagsordningen
Moank Fintech Groups logotyp på sidhuvud och sidfot som länkar till hemsidan

Minskning av aktiekapitalet i enlighet med förbehåll i bolagsordningen

Styrelsen har beslutat att minska aktiekapitalet med högst 22 416,36 kronor. Totalt högst 124 634 961,60 kronor ska betalas ut, fördelat lika på de aktier som dras in. Ändamålet med…

Continue ReadingMinskning av aktiekapitalet i enlighet med förbehåll i bolagsordningen