integritets-
policy

Integritetspolicy

Information enligt dataskyddsförordningen (på engelska kallad General Data Protection Regulation, GDPR).

1. Personuppgiftsansvarig

Moank Fintech Group, org.nr 556863-0361 (“MFG”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i anslutning till vår verksamhet. Vi behandlar alltid den information som du anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy ger dig detaljerad information om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Vid förändringar om hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att uppdatera denna integritetspolicy.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@moankfintechgroup.se.

2. Insamling av personuppgifter

Om du har varit i kontakt med oss genom att exempelvis fylla i vårt kontaktformulär på hemsidan eller anmält dig till något av våra evenemang kommer vi att behandla de uppgifter du har angett, exempelvis namn, telefonnummer och mejladress.  

Om du söker ett jobb hos oss behandlar vi de personuppgifter du skickar in genom ansökan, till exempel namn, kontaktuppgifter, CV och personligt brev.  

3. Varför och på vilka grunder vi behandlar personuppgifter

Genom att fylla i vårt kontaktformulär eller en anmälan till ett evenemang ger du MFG samtycke att behandla angivna personuppgifter för angivet ändamål.  

Genom att skicka in en arbetsansökan får MFG ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att bedöma om du är en lämplig kandidat för aktuell tjänst eller eventuellt kommande lediga tjänster inom bolaget.

4. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter med anställda inom bolaget som kräver dessa för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Om du söker ett jobb och har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.  

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med våra leverantörer, som behandlar personuppgifter i vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Det kan exempelvis vara ett rekryteringsföretag eller leverantör som tillhandahåller system, programvara eller IT-lösning till oss som företag. 

5. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter sålänge vi bedömer att du har ett intresse av våra tjänster.

6. Dina rättigheter

Du har i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR) rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran måste ske skriftligen och gälla ett så kallat registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning samt rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att få personuppgifter raderade är inte absolut, då den rättsliga förpliktelsen att spara uppgifter har företräde. Du har även rätt att inge klagomål om vår personuppgiftsbehandling till ansvarig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten.  

Grundas behandling av personuppgifter genom samtycke kan du närsom dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via e-post info@moankfintechgroup.se

Datum 2023-09-12