Ledning och styrelse

Möt vår ledning

Eva_Trouin_www.2

Eva Trouin - CEO

Eva Trouin, född 1976, har en kandidatexamen i företagsekonomi från Halmstad Högskola. Evas tidigare operativa befattningar innehåller bland annat Sverigechef på Nordnet Bank, Privatmarknadschef på Swedbank samt senast Head of Customer Experience på Swedbank. Eva är styrelseledamot i PinPoint Estimates samt Feminvest.

Nils Wramell - CFO

Nils Wramell, född 1981, har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet. Nils har tidigare verkat som bl.a. CFO i Enwell AB och finanschef i Neonet Securities AB. Tidigare var Nils styrelseledamot i bl.a. Enwell ABs dotterbolag.

Nils_Wramell_www.2

Möt vår styrelse

Karl_bild2_www

Karl Bodén - Ordförande

Karl Bodén, född 1974, har en juristexamen från Uppsala Universitet. Karl är verksam som advokat och har erfarenhet som styrelseordförande genom sina nuvarande uppdrag som ordförande i styrelsen i bland annat CMI Group AB, Pensum Asset Management AB, Bioteria Technologies AB och Järven Ecotech AB. Han har även flera styrelseuppdrag som ledamot, däribland i PEQ AB, Property Invest & Development i Stockholm AB  och Jakobsbergsgatan Invest AB.

Lisa Berg Rydsbo

Lisa Berg Rydsbo, född 1972, har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds Universitet samt en Master of Science från Boston University. Lisa är verksam som marknadschef på Omada AS och har tidigare verkat bl.a. i. USA inom HP och Qlik. Tidigare var Lisa styrelseordförande i Pegroco Invest AB och styrelseledamot i bl.a. Nordic Finance Business Partners AB och Safeture AB.
4.Lisa
3.Carl-Olof By

Carl-Olof By

Carl-Olof By, född 1945, har en Fil. Pol. Mag. från Uppsala Universitet. Carl-Olof har varit verksam som bl.a. ekonomi- och finansdirektör samt vice VD i AB Industrivärden och CFO i Investment AB Promotion/Bahco. Carl-Olof är styrelseordförande i Industrial Development Partners (Stockholm) AB och styrelseledamot i LIBU INVEST AB. Tidigare var Carl-Olof styrelseledamot i bl.a. Nasdaq Nordic Limited, Isaberg AB och AB KnowIT.

Bo Hammerich

Bo Hammerich, född 1945, har en civilekonomexamen från Lunds Universitet och (Program for Management Development) vid Harvard Business School. Bo har under 48 år varit verksam i Citibank, varav över 20 år såsom Managing Director. Bo var bl.a. Chief Risk Officer för Citibanks Global Public Sector, vice styrelseordförande i Citibank Turkey A/S samt styrelseledamot i Citibank Europe Plc.

Bo.www.2
2.Anders Nyberg

Anders Nyberg

Anders Nyberg, född 1951, har en juristexamen från Uppsala Universitet. Anders har tidigare verkat som vice VD och chefsjurist i Industrivärden samt chefsjurist vid SCA. Tidigare var Anders styrelseledamot i bl.a. SCA Finance, SCA Asia Pacific och SCA Forest and Timber.

Person gray photo placeholder man silhouette on gray background

Ove Sigvardsson

Ove Sigvardsson, född 1970, har en juristexamen från Uppsala Universitet. Ove har tidigare varit VD för TM Progress AB och kontorschef inom Nordea. Han är styrelseordförande i Moank AB, Fimento AB och Flens Byggelement AB samt styrelseledamot i bl.a. Sidensjö Sparbank.