Ledning och styrelse

Möt vår ledning

MicrosoftTeams-image (2)

Mats Ekström - CEO

Mats Ekström, född 1965, är utbildad jurist vid Stockholms universitet. Mats har tidigare varit verkställande direktör för Erik Penser Finansrådgivning AB och JRS Asset Management AB. Innan dess arbetade Mats som skattejurist på Skattebetalarnas förening och Skandia Finansrådgivning. Han är för närvarande även verkställande direktör i PAM Capital AB och är styrelseledamot i CMI Group AB.

Fredrik Gardefors - CFO

Fredrik Gardefors, född 1983, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt har studerat på MBA-programmet vid UNC Kenan-Flagler Business School i USA. Fredrik har tidigare bland annat verkat som Group CFO på Esportal Group och Head of Corporate Development and M&A på Qliro Group samt jobbat med M&A-rådgivning på SEB Enskilda Corporate Finance. Tidigare var Fredrik styrelseledamot i Esportal Groups dotterbolag. 

Fredrik Gardefors

Möt vår styrelse

Karl_bild2_www

Karl Bodén - Ordförande

Karl Bodén, född 1974, har en juristexamen från Uppsala universitet. Karl är verksam som advokat och har erfarenhet som styrelseordförande genom sina nuvarande uppdrag som ordförande i styrelsen i bland annat CMI Group AB, Pensum Asset Management AB, Bioteria Technologies AB och Järven Ecotech AB. Han har även flera styrelseuppdrag som ledamot, däribland i PEQ AB, Property Invest & Development i Stockholm AB  och Jakobsbergsgatan Invest AB.

Kristina Lukes

Kristina Lukes, född 1977, har en magisterterexamen i ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Kristina har gedigen expertis inom marknadsföring, förändringsarbete och innovation inom konsumentvaror och retail. Hon har bland annat varit verksam som VD för Nelly Group AB (Nasdaq) samt i seniora ledarroller på Paulig Foods/Santa Maria, Orkla samt Unilever. Kristina är styrelseledamot i Mecenat AB och tidigare styrelseledamot i CDON AB.

bild till malin
3.Carl-Olof By

Carl-Olof By

Carl-Olof By, född 1945, har en magisterexamen i Fil. Politicies från Uppsala universitet. Carl-Olof har varit verksam som bland annat ekonomi- och finansdirektör samt vice VD i AB Industrivärden och CFO i Investment AB Promotion/Bahco. Carl-Olof är styrelseordförande i Industrial Development Partners (Stockholm) AB och styrelseledamot i LIBU INVEST AB. Tidigare var Carl-Olof styrelseledamot i bl.a. Nasdaq Nordic Limited, Isaberg AB och AB KnowIT.

Bo Hammerich

Bo Hammerich, född 1945, har en civilekonomexamen från Lunds universitet och Program for Management Development vid Harvard Business School. Bo har under 48 år varit verksam i Citibank, varav över 20 år som Managing Director. Bo var bland annat Chief Risk Officer för Citibanks Global Public Sector, vice styrelseordförande i Citibank Turkey A/S samt styrelseledamot i Citibank Europe Plc.

Bo.www.2
2.Anders Nyberg

Anders Nyberg

Anders Nyberg, född 1951, har en juristexamen från Uppsala universitet. Anders har tidigare verkat som vice VD och chefsjurist i Industrivärden samt chefsjurist vid SCA. Vidare har Anders varit styrelseledamot i ett stort antal av SCAs svenska och utländska dotterbolag, däribland styrelseordförande i finansbolaget och i försäkringsrörelsen.

Person gray photo placeholder man silhouette on gray background

Ove Sigvardsson

Ove Sigvardsson, född 1970, har en juristexamen från Uppsala Universitet. Ove har tidigare varit VD för TM Progress AB och kontorschef inom Nordea. Han är styrelseordförande i Moank AB, Fimento AB och Flens Byggelement AB samt styrelseledamot i bl.a. Sidensjö Sparbank.