en bolagsgrupp med fokus på investeringar I fintech

Marknaden för finansiella produkter och tjänster befinner sig i en genomgripande omställning där marknadens konkurrensförutsättningar förändras i grunden. Den främsta drivkraften är den snabba tekniska utvecklingen.

Moank Fintech Group är ett svenskt aktiebolag som investerar i fintech-verksamhet med finansiellt fokus

Vi är en aktiv ägare i verksamheterna och har stark tilltro till de många möjligheter som skapas när fintech möjliggör bättre och effektivare finansiella produkter och tjänster till både konsumenter som företag.

Bolagsgruppen består av moderbolaget Moank Fintech Group AB och de helägda dotterbolagen Moank AB, Fimento AB, Moank Pay AB samt Moank Finance AB.

Kundfokuserad
Värdeorienterad
INNOVATIV
ANVÄNDAREN i centrum

Våra investeringar

Moank AB

Högkvalitativa konsumentkrediter och smarta spartjänster

Moank AB

Moank är ett kreditmarknadsbolag med inriktning på högkvalitativa konsumentkrediter på den svenska marknaden och smarta spartjänster samt anknytande försäkringar.
Läs mer

Fimento AB

Molnbaserad mjukvaruplattform för finansiella tjänster

Fimento AB

Fimento är ett SaaS - bolag som tillhandahåller en molnbaserad mjukvaruplattform för finansiella tjänster baserat på en abonnemangsmodell.
Läs mer

Moank Pay AB

Sömlösa betallösningar
för företag

Moank Pay AB

Moank Pay är ett betalbolag som tillhandahåller B2B checkout till säljföretag med så kallad fast payments.
Läs mer

Moank AB

Högkvalitativa konsumentkrediter och smarta spartjänster

Moank AB

Moank är ett kreditmarknadsbolag med inriktning på högkvalitativa konsumentkrediter på den svenska marknaden och smarta spartjänster samt anknytande försäkringar.
Läs mer

Fimento AB

Molnbaserad mjukvaruplattform för finansiella tjänster

Fimento AB

Fimento är ett SaaS - bolag som tillhandahåller en molnbaserad mjukvaruplattform för finansiella tjänster baserat på en abonnemangsmodell.
Läs mer

Moank Pay AB

Sömlösa betallösningar
för företag

Moank Pay AB

Moank Pay är ett betalbolag som tillhandahåller B2B checkout till säljföretag med så kallad fast payments.
Läs mer
upplev excellens

Ökade intäkter skapas genom att lägga till fintech-teknik

Även icke-finansiella företag drar nytta av den tekniska utvecklingen inom fintech då nya affärsdrivna tjänster och ökade intäkter skapas genom att lägga till fintech-teknik. Sammantaget blir marknaden för företags- och konsumentkrediter mer dynamisk och effektiv med hjälp av modern, molnbaserad informationsteknik.
Passion är det som driver oss

Den främsta drivkraften är de många möjligheter som skapas i den snabba tekniska utvecklingen

Vårt uppdrag

Marknaden för företags- och konsumentkrediter blir mer dynamisk och effektiv

Marknaden för finansiella tjänster, inklusive företags- och konsumentkrediter, genomgår en genomgripande omställning där marknadens konkurrensvillkor förändras i grunden. Den främsta drivkraften är den snabba tekniska utvecklingen. Modern, molnbaserad mjukvara som används via mobila enheter ersätter komplexa processer där IT-infrastrukturen, som successivt byggts upp under många år, vävs samman med manuell hantering.

Vi är en aktiv ägare i verksamheterna och har stark tilltro till de många möjligheterna

Låt oss diskutera!
Kontakta oss