Om Oss

Moank Fintech Group

Vi är en bolagsgrupp med fokus på investeringar i fintech

Moank Fintech Group bedriver investeringsverksamhet i fintech-bolag. Den gemensamma nämnaren är ny teknik och där tillgången till högkvalitativ data och tillämpandet av bolagets betydande AI-teknik är en differentierande faktor. Bolagsgruppen består av moderbolaget Moank Fintech Group AB, de två helägda dotterbolagen Moank AB och Fimento AB samt evoli Pay AB, en joint venture med evoli där Moank Fintech Group äger 50%.

Moank Fintech Group AB är en del av CMI Group AB, ett svenskt investmentbolag som erbjuder investeringslösningar riktad mot en specifik investerarkrets. CMI Groups verksamheter finns inom ett flertal olika branscher och har sammantaget över 500 anställda.

aktivt och värdeskapande ägande

Bolagets strategi

Bolagets strategi är att utöva ett aktivt och värdeskapande ägande i verksamheter vars affär kapitaliserar på den strukturomvandling drivet av teknik, som sker inom finansiella tjänster. Moank Fintech Group ligger i framkant i skärningspunkten mellan teknik och finans och är väl positionerade för att bryta ny mark i en bransch där utvecklingen sker snabbt. Arbetet med att utveckla existerande verksamheter sker i ett högt tempo, samtidigt som det finns potential att växa genom förvärv.

Bolagets strategi är att utöva ett aktivt och värdeskapande ägande i verksamheter vars affär kapitaliserar på den strukturomvandling drivet av teknik, som sker inom finansiella tjänster.