Minskning av aktiekapitalet i enlighet med förbehåll i bolagsordningen

Styrelsen har beslutat att minska aktiekapitalet med högst 22 416,36 kronor. Totalt högst 124 634 961,60 kronor ska betalas ut, fördelat lika på de aktier som dras in. Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägare i enlighet med förbehåll i bolagsordningen.

Related Posts

About Us

Marknaden för finansiella tjänster inklusive företags- och konsumentkrediter befinner sig i en genomgripande omställning där marknadens konkurrensförutsättningar förändras i grunden.

Let’s Socialize

Popular Post