Credit Opportunity One AB (publ):s företagsobligation är godkänd för handel på Nasdaq First North Bond Market

Credit Opportunity One AB (publ):s företagsobligation är godkänd för handel på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 9 augusti 2021

Nasdaq Stockholm godkände den 3 augusti 2021 Credit Opportunity One AB (publ):s (”Credit Opportunity” eller ”Bolaget”) ansökan om listning av Bolagets företagsobligationer om 100,1 MSEK på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 9 augusti 2021.

 
Bolagets företagsobligationer tas därmed upp till handel. Första dag för handel är den 9 augusti 2021 och obligationerna kommer att handlas under ISIN-koden SE0015962212. Obligationerna löper med en fast ränta om 8 procent, förfaller till återbetalning den 17 maj 2022 och sista dag för handel med obligationerna är den 6 maj 2022.

Från och med den 6 augusti 2021 finns Bolagets bolagsbeskrivning tillgänglig på Bolagets hemsida creditopportunity.se
 
Setterwalls Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare i samband med noteringsansökan.

 
För mer information, kontakta:
Ove Sigvardsson, VD
e-post: ove.sigvardsson@creditopportunity.se, tel: 070-2384766
Nils Wramell, CFO
e-post: nils.wramell@creditopportunity.se, tel: 070-8585793

 
Om Credit Opportunity One AB (publ)
Credit Opportunity AB är ett svensk investmentbolag som investerar i fintechverksamheter med finansiell inriktning. Credit Opportunity äger bland annat fintech-bolagen Moank AB (verksam inom konsumentkrediter) och Fimento AB (med en egenutvecklad mjukvaruplattform för finansiella kredittjänster). Credit Opportunity är en aktiv ägare i verksamheterna och har en stark tilltro till de många möjligheter som skapas när fintech möjliggör en bättre och mer effektiv kreditförsörjning till såväl konsumenter som företag.
 

Dokument
Pressmeddelande (PDF)

Related Posts

About Us

Marknaden för finansiella tjänster inklusive företags- och konsumentkrediter befinner sig i en genomgripande omställning där marknadens konkurrensförutsättningar förändras i grunden.

Let’s Socialize

Popular Post