Kallelse till Extrastämma

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org. nr 556863-0361, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm onsdagen den 6 mars 2019 kl. 14:00. Se nedan länkar för relevant information.

Fullmaktsformulär
Kallelse till extra årsstämma 2019

Related Posts

About Us

Marknaden för finansiella tjänster inklusive företags- och konsumentkrediter befinner sig i en genomgripande omställning där marknadens konkurrensförutsättningar förändras i grunden.

Let’s Socialize

Popular Post