Fassiell Kalender

Finansiell Kalender
Rapportera
datum
Bokslutskommuniké 2021
2022-03-31
Årsredovisning 2021
2022-05-06
Bolagsstämma
2022-06-22
Bokslutskommuniké 2022
2023-03-31
Årsredovisning 2022
2023-05-31
Bolagsstämma
2023-06-22
Delårsrapport H1 2023
2023-08-31